JUBILEUSZ 15 LECIA ,,KIROWEGO GOŚCIŃCA”

Warszawa-Kościelisko, maj –czerwiec 2017

15 lat/ 2002-2017/ minęło jak jeden dzień...

Te lata codziennej pracy w dojściu do profesjonalizmu w szkoleniach strażaków (ponad 400 szkoleń i 12 tys. przeszkolonych uczestników w ratowaniu życia ludzkiego) i hotelarstwie (ponad 8 tys. gości pobytowych), czyli SŁUŻBY LUDZIOM, pokazano przy znakomitej frekwencji        ponad 600 gościom w Warszawie i Kościelisku. Udokumentowano MONOGRAFIĄ OŚRODKA. Podziękowano tym, którzy byli z problemami Ośrodka na co dzień.

Obchody zorganizowane z wypracowanych środków własnych Ośrodka przy bezcennym udziale Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, dzięki uprzejmości i pomocy                                   Jego dyrektora- dr Janusza Gmitruka stały się znakomitą okazją do promocji ZOSP RP w trudnej dzisiejszej rzeczywistości, a także reklamą działalności Ośrodka.

List gratulacyjny przekazał w Warszawie na ręce kierownika Ośrodka prezes ZOSP RP druh Waldemar Pawlak. Odebrano liczne gratulacje i podziękowania od zaproszonych gości, którzy docenili te lata ciężkiej pracy na rzecz ZOSP RP .

Profesor Waldemar Machała- patron naukowy ,,Kirowego Gościńca”  podsumował te lata                  i Jubileusz słowami:  "Powiedzieć, że wszystko w Ośrodku, łącznie z Jubileuszem zostało zrobione wyjątkowo profesjonalnie, to jakby nic nie powiedzieć"

Te słowa  wraz ze zdjęciami dedykujemy tym, którzy zawsze wszędzie i wszystko widzą inaczej od 2004 r.  

My  dalej robimy swoje: Bogu na chwałę, Ludziom na pożytek!

 

 

 

 

Rezerwacje

telefon: 18 207 03 55
fax: 18 207 03 55
recepcja@kiry.com.pl

rezerwuj pokój przez naszą stronę

telefon: 18 207 03 55
fax: 18 207 03 55
recepcja@kiry.com.pl

rezerwuj pokój przez naszą stronę

Rezerwacje